Sağlık ve Emniyet Politikası

Sağlık-emniyet ve çevre ile ilğili yürülükteki bütün mevzuatlara,idari düzenlemelere,yasal sorumluluk ve standartlara uymayı Tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kaliteli,çevreci ve sağlıklı ürün ve hizmetler sunmayı Enerji ve doğal kaynaklarımızın en ideal şekilde kullanımını sağlayarak kirliliği önlemeyi atık yönetim sistemimiz ile kaynağında minumum atık yaratmayı ve geri kazanıma yönelik politikalarımızı sürdürmeyi Üretim -ürün,hizmet ve faaliyetleri kapsayan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) ile firmamızda uygulanan kalite ve iş güvenliği prosedürlerinin entegrasyonunu sağlamayı taahhüt ederiz.