AR-GE Politikamız

  • Kimya sektörünün gelebildiği en son teknoloji standartları ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş – yenilikçi fikirleri ülke gerçekleri potasında eriterek ptimum noktada buluşturup sürdürülebilir ürün kalitesini müşterilerimiz ile buluşturma
  • Sahip olduğumuz yerli değerlerimiz ile gerek hammadde ve gerekse insan gücü konularında yurtdışına bağımlılığı azaltmak ve memleketimiz için katma değeri yüksek ürünler üretmek
  • Yeni dizayn edilen ve yeniden revizyonu yapılan ürünlerle ilğili AR-GE çalışmalarında yürürlükteki bütün mevzuatlara,idari düzenleme ve yasal sorumluluk ve standartlara uymayı